top of page

 

DANSCENTRUM DANZA VOORWAARDEN

Bij het inschrijven op ons platform swing-it heeft u kennis genomen en gaat u akkoord met onderstaande:

Als je als lid de dansactiviteit wilt stopzetten om welke redenen ook;
bij aanvang van betaling van de lessen of middenin een periode kan het lidgeld nIet worden terugbetaald. 


Het lidgeld wordt ook niet terugbetaald bij afwezigheid zoals: (griep, examens, feestjes gaan, geen zin,
sneeuwval of na lange afwezigheidsperiode plots voorlegging medisch attest komt niet meer in
aanmerking....) best vooraf de dansschool inlichten als men een tijdje uit is.

De dansschool heeft het recht om lessen te annuleren wegens ziekte van docenten of overmacht
De dansschool heeft het recht om docenten of danslessen, stages, zomerkampen, te vervangen of te verplaatsen
De dansschool heeft het recht om lessen stop te zetten als er minder dan 7 inschrijvingen zijn in een klas zijn.

De dansschool heeft het recht om lessen te annuleren, verplaatsen bij examens, overmacht, te weinig dansers in de
les. Slechte weersomstandigheden en uit overmacht genoodzaakte annulaties zoals sluiting sporthal of prive gebouwen die Danza huurt
(bv: covid_19). Als er bij overmacht wordt overgegaan naar ONLINE lessen is dit 60% van het lidgeld en 40% wordt nadien fysiek bij gedanst.
Ook hier kan geen lidgeld worden terug gevraagd daar men geen ONLINE lessen wil of kan volgen.

Als je je aansluit in het naaiteam (met ervaring uiteraard) krijgt men  40% korting op het lidgeld.


Er is de mogelijkheid om je lidgeld gespreid te betalen, enkel voor ernstige dansers die vanaf 2u perweek dansen. Vraag achter het budgettair plan! NIET ZOMAAR STORTEN AUBBij betaling in delen ga je over tot het volledig plan uit te betalen, ook al beslis je onderweg dat je minder uren wilt dansen


Bij het zelf annuleren van een vooraf ingeschreven event (dansstage, danskamp, showtickets..) krijgt men geen geld terug.
ShowTickets worden nooit terugbetaald alsook niet bij het verplaatsten van een datum. De tickets blijven echter wel gelden voor de nieuwe datum.

Als Danza een dansstage, kamp, workshop verplaatst en u kan niet deelnemen en wenst te annuleren wordt  er een terugbetaling voorzien min een administratiekost van 25 euro pp op het reeds betaalde bedrag. 

De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal, verloren voorwerpen of
geschillen tussen leerlingen
De dansschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal/studio.
De dansschool is wel verantwoordelijk voor ongevallen binnen de danszaal/studio voor lln die hun
lidgeld hebben overgemaakt. Geen betaling is geen verzekering.

De verzekering van de dansschool zit in het lidgeld.

Deze verzekering geldt niet/geen tussenkomst voor ongevallen zoals:
* letsels veroorzaakt door juwelen: grote oorbellen, verkeerd schoeisel . Piercings..
* vernieling aan de danszaal; dansvloer, spiegels...

Bij het niet tijdig betalen van het lidgeld krijgt men een 1ste herinnering via sms of brief en bij de 2de
herinnering komen er 10,00 euro administratiekosten bij.

Als men het lidgeld totaal niet overmaakt gaat dit naar onze raadsman en zijn wij genoodzaakt de
danser niet meer toe te laten in de dansschool.

Herfstvak: gesloten /Kerstvak: gesloten/ Krokusvak: gesloten/ Paasvak: gesloten
1 mei, hemelvaart en pinkstermaandag= geen lessen/ juni-juli-augustus altijd in jaarlijks verlof!

Bij pesterijen binnen de dansschool kan de directie overgaan tot schorsing/verwijderen van het lid
binnen de dansschool en GEEN teruggave van de lidgelden. Laat het ons meteen weten als jouw kind
hier slachtoffer van is.

Als dansers niet regelmatig naar de lessen komen kan de docent beslissen of hij/zij mag meedoen met
de show. Het is echter belangrijk dat men geen lessen mist.

Bij inschrijving via het ledenplatform gaat men akkoord met het gebruiken van de gegevens.
Voor foto's niet te publiceren volgens de GDPR wetgeving, mag men Danza steeds verwittigen.
Bij geen melding wordt dit gezien als een goedkeuring.

bottom of page